Category: Zvířata

Dravci a jejich nebezpečí

I když už se hodně udělalo pro bezpečnost ptáků, stále je vysoké procento popálenin, které je pro ně fatální. Hlavně v tomto období, kdy mladí dravci vylétají z hnízda, učí se lovit, ale nejsou ještě dost ostražití. Ta zranění jsou hodně vážná a často neřešitelná, takže musíme zvíře utratit. Několik ptáků, které se nám podařilo zachránit, máme tady na stanici, protože ve volné přírodě by zahynuli.
vzlétající pták
Dalším nebezpečím je doprava, která má na svědomí zranění a smrt mnoha ptáků. A pak je to velká skupina mláďat, hlavně kosi a drozdi, která se teprve učí létat a hledat potravu, ale lidé je přinášejí v domnění, že jsou opuštěná, nebo zraněná. Přitom by je stačilo pozorovat a zjistili by, že jsou rodiče nablízku a dokrmují je na zemi. Když nám je přinesou sem, musíme tu roli převzít sami. Jediné riziko, které jim hrozí na zemi, jsou predátoři. Ale taková je příroda.
V posledních letech jsou pro ptáky velkým nebezpečím i skleněné stěny. Ať už u dálnic nebo u budov. Nárazem na ně uhyne velké množství malých pěvců.

Nepomůžou nálepky?
Pomůžou, ale často se na ně zapomíná. Postaví se stavby za desítky milionů, ale nemyslí se na samolepky za pár korun. Ideální jsou svislé pruhy, nebo siluety ptáků. Ale měly by být hustěji. Jejich funkce nespočívá v tom, že by se jich ptáci báli, jako spíš v tom, že přeruší ty souvislé zrcadlové plochy.

To musí být určitě krásný pocit. Ale vaše práce bývá dost často i smutná. Jaké procento zvířat se vám podaří zachránit?
Často je to hodně smutné. Statisticky jsme na 50 % úspěšného vypuštění do přírody, což je republikový průměr, ale ve skutečnosti je to složitější. Když člověk laik najde v přírodě dravce, nebo šelmu a je schopen je chytit, není něco v pořádku. Tím chci říct, že se k nám dostávají zvířata v dost zbědovaném stavu. Pokud jsou „jen“ vyhladovělá, prochladlá, zesláblá, můžeme jim ještě pomoci. Bohužel jsou případy, kdy jsou zranění tak zásadní, že je jejich léčba prakticky nemožná
Září je období ježků. Už teď jich tady máme deset, ale jejich počet určitě ještě vzroste.
letící pták
V zimě, když jsou dlouho mrazy, zvířata jsou vyhladovělá a ptáci si nenaloví dostatek potravy. To se týká hlavně volavek a dravců.
Na jaře, když dlouho prší, je zase velký nárůst hmyzožravých ptáků. Vlaštovek, jiřiček, rorýsů.

Summary
Dravci a jejich nebezpečí
Share

devene